Dobrovoljno darivanje krvi

Hrvatski Crveni križ, koji je utemeljitelj dobrovoljnog davanja krvi u Republici Hrvatskoj promiče dobrovoljno davanje krvi te organizira i provodi akcije davanja krvi; okuplja davatelje i vodi evidenciju davatelja, te izdaje potvrde i dodjeljuje priznanja davateljima.
DCK Vukovarsko-srijemske županije promiče aktivnosti vezane za Dan dobrovoljnih davatelja krvi, utvrđuje mjerila za priznanja dobrovoljnim davateljima krvi i dodjeljuje im potvrde i priznanja te organizira godišnje susrete višestrukih dobrovoljnih davatelja krvi iz gradskih društava Crvenog križa u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Gradska društva ostvaruju neposredni kontakt s darivateljima jer se bave animacijom i pozivanjem darivatelja na akciju, vode evidenciju i izdaju potrebne potvrde, prvi su kontakt s darivateljima na samoj akciji, organiziraju zahvalni obrok i brinu o nagrađivanju darivatelja.
„KLUB 100“
14. lipnja 2021. godine u okviru Svjetskog dana darivatelja krvi na sjednici Odbora i Nadzornog odbora Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije utemeljen je „Klub 100“ koji okuplja darivateljice sa 75 i više darivanja krvi i darivatelje sa 100 i više darivanja krvi. Klub je osnivan s ciljem animacije mladih za dobrovoljno davanje krvi i poticanje dobrovoljnih davatelja krvi da nastave davati krv što redovitije, kako bi se u svakom trenutku osigurale dostatne količine krvi.
Za voditelja „Kluba 100“ izabran je Darko Grdenić iz Drenovaca za mandatno razdoblje od četiri godine, odnosno do kraja mandata Skupštine.
U ovome trenutku „Klub 100“ broji 25 članova s područja Vukovarsko-srijemske županije.