O Nama

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije je neprofitna pravna osoba, zajednica udruga Gradskih društava Crvenog Križa Ilok, Vinkovci, Vukovar i Županja, ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i kao punopravni član saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.
Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije djeluje na području Vukovarsko-srijemske županije, a sjedište je u Vinkovcima.
DCK Vukovarsko-srijemske županije objedinjuje, koordinira i unapređuje rad, razvoj i provedbu programskih djelatnosti Gradskih društava Crvenog križa u Vukovarsko-srijemskoj županiji.