„Klub 100“ – Program rada za 2022. godinu

U utorak, 21. prosinca 2021. godine održan je godišnji sastanak i božićni domjenak „Kluba 100“ Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije, kluba koji okuplja darivateljice koje su krv   dale 75 i više puta te dobrovoljne davatelje krvi koji su dali krv 100 i više puta.