ADRESAR VSŽ

ADRESAR VSŽ
Društvo crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije
Adresa: Trg bana Josipa Šokčevića 1
Grad: Vinkovci
Poštanski broj: 32 100
Ravnateljica: Marija Dugalić
Telefon: 032 831 607
Fax: 032 830 398
E-mail: dckvusz@gmail.com

Gradska društva
Županja
Adresa: Dr. Franje Račkog 30b
Grad: Županja
Poštanski broj: 32 270
Ravnateljica: Marija Dugalić
Telefon: 032 831 607
Fax: 032 830 398
E-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza1@vu.t-com.hr, info@crvenikrizzupanja.hr
Web: www.crvenikrizzupanja.hr
Ilok
Adresa: Sofija 2
Grad: Ilok
Poštanski broj: 32 236
Ravnatelj: Josip Lončar
Telefon: 032 590 281
Fax: 032 590 281
E-mail: gdckilok@net.hr
Web: https://gdck-ilok.hr/

Vukovar
Adresa: 204. vukovarske brigade 45
Grad: Vukovar
Poštanski broj: 32 000
Ravnatelj: Vlatko Glavaš
Telefon: 032 441 364
Fax: 032 441 365
E-mail: crveni.kriz-vu@vk.t-com.hr

Vinkovci
Adresa: Trg bana Josipa Šokčevića 1
Grad: Vinkovci
Poštanski broj: 32 100
Ravnatelj: Branislav Tomić
Telefon: 032 332 523
Fax: 032 332 523
E-mail: crveni-kriz-vk@vk.htnet.hr
Web: www.crveni-kriz-vinkovci.hr