Kontakt

KONTAKT
Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije
Sjedište: Trg bana Josipa Šokčevića 1, 32100 Vinkovci
Telefon: 032/831-607
Fax: 032/830-398
E-mail: dckvusz@gmail.com
Ravnateljica: Marija Dugalić
Predsjednik: Mato Karalić