Edukacija članova interventnog tima za djelovanje u katastrofama

Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije organiziralo je od 11. do 13. studenoga 2022. u Centru za edukaciju GDCK Osijek u Orahovici redovitu edukaciju članova interventnog tima za djelovanje u katastrofama, na kojoj su sudjelovali predstavnici GDCK Ilok, Vinkovci, Vukovar i Županja.
Samo u posljednjih nekoliko godina na našem području smjenjivale su se, pa i preklapale brojne krizne situacije u kojima je trebalo brzo reagirati, ali i dugotrajno odgovarati na izazove: katastrofalna poplava u županjskoj Posavini 2014., migrantska kriza 2015./2016., pandemija koronavirusa 2020.-2022., potresi u Zagrebu i na Banovini 2020. i 2021., ukrajinska kriza 2022.
Za uspješan odgovor na katastrofe potrebno se pravovremeno pripremati, opremati, educirati i uvježbavati, kako bismo što spremniji dočekali moguće krizne situacije.
Temu "Psihosocijalna pomoć" na ovoj edukaciji održala je Tena Galić. Temu "Služba traženja" održala je Darija Zubović, a tečaj prve pomoći modul A i modul B održao je Zoran Zadro. Temu "Logistika i prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći" održala je Marija Dugalić.
Nakon evaluacije seminara, predsjednik DCK VSŽ dr. Mato Karalić i ravnateljica DCK VSŽ Marija Dugalić uručili su sudionicima potvrde o edukaciji.