Županijska vježba sustava civilne zaštite „Lovka 2022“

Sukladno Planu vježbi civilne zaštite za 2022. godine danas je na temelju Odluke župana vukovarsko-srijemskog Damira Dekanića na područja izletišta Renovo kod Šarengrada održana županijska terenska vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije „Lovka 2022“.
Na vježbi održanoj u otežanim uvjetima u početku pod gustom maglom, u traganju za unesrećenim osobama iz hladne rijeke brzog toka i potrazi za preživjelima koji su uspjeli isplivati i ući u šumu na nepristupačnom terenu sudjelovalo je gotovo stotinu pripadnika operativnih snaga i županijskih interventnih timova sustava civilne zaštite.

Na vježbi su provjeravani kapaciteti, opremljenost, educiranost, uvježbanost, spremnost i koordiniranost u spašavanju na vodi i iz vode te u potrazi za nestalim osobama. Tema vježbe bila je spašavanje putnika s brodice koja je potonula uslijed velikog nevremena, trijaža, pružanje prve pomoći i zbrinjavanje, zatim potraga i pronalazak utopljenika i nestalih osoba.

Postavljeni ciljevi i zadaće vježbe su provjera opremljenosti i osposobljenosti i djelovanja Lučke kapetanije Vukovar u koordinaciji i usklađivanju traganja i spašavanja u unutarnjoj plovidbi te spašavanje osoba uslijed plovidbene nesreće, HGSS-a u potrazi i spašavanju na vodi i kopnu, Kluba podvodnih aktivnosti Vukovar u potrazi, pronalasku i vađenju utopljenika iz vode, JVP Ilok u potrazi i spašavanju, DIP – RCZ Osijek u potrazi i spašavanju iz vode, interventnog tima Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije u postupcima trijaže i zbrinjavanja, Zavoda za hitnu medicinu u trijaži, pružanju prve pomoći i zbrinjavanju većeg broja ljudi, Postaje granične policije Ilok u potrazi za nestalim osobama i osiguranju sudionika, Postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Iloka u potrazi za nestalim osobama, lovačkih i športsko ribolovnih društava u potrazi za nestalim osobama i utopljenicima. Također je provjeravana suradnja između koordinatora na lokaciji s voditeljima interventnih timova tijekom operativne provedbe vježbe.
Nakon gotovo dvosatnog trajanja vježbe i nakon održanog sastanka tima za analizu vježbe zaključeno je da je vježba u potpunosti uspjela i da su ispunjeni svi postavljeni ciljevi.

Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije sudjelovalo je s interventnim timom sačinjenim od pripadnika GDCK Ilok i GDCK Vinkovci specijaliziranih za pružanje prve pomoći, psihosocijalnu potporu, Službu traženja, logistiku i zorno prikazivanje ozljeda.