Međunarodna terenska vježba

Međunarodna terenska vježba "Koprivnica 2022"

Na jezeru Šoderica kod Koprivnice Hrvatski Crveni križ je 20. listopada 2022. godine započeo veliku Međunarodnu terensku vježbu "Koprivnica 2022". Uz članove županijskih interventnih timova Crvenoga križa iz cijele Hrvatske, u vježbi će sudjelovati i timovi iz više zemalja.
Na vježbi će, zajedno sa svojim kolegama iz cijele Hrvatske, sudjelovati i pripadnici interventnog tima Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije.
Dobra priprema i redovite vježbe ključ su brzog i učinkovitog odgovora na svaku kriznu situaciju.