Skupština

Skupština DCK Vukovarsko-srijemske županije je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas. Skupština broji 21 zastupnika i sastavljena je od zastupnika iz GDCK Ilok (2 zastupnika), GDCK Vinkovci (9 zastupnika), GDCK Vukovar (5 zastupnika) i GDCK Županja (5 zastupnika).
Za predsjednika GDCK Županja na mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine izabran je Mato Karalić, a za potpredsjednike – Janja Stojanović i Vlatko Glavaš.