Stalna radna tijela

Za obavljanje određenih poslova i zadaća Odbor DCK Vukovarsko-srijemske županije osnovao je stalna radna tijela:

 

  • Savjet za područja zdravstveno-socijalnih djelatnosti i pomoći (prva pomoć, dobrovoljno darivanje krvi, dobrosusjedska pomoć, humanitarna pomoć, promocija zdravih načina življenja i prevencija ovisnosti i drugo) od 5 članova – voditeljica Janja Stojanović
  • Komisiju za promociju znanja o Ženevskim konvencijama, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima te Službu traženja od 5 članova – voditelj Branislav Tomić
  • Savjet za rad s mladima, za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama, drugim masovnim nesrećama i oružanim sukobima od 5 članova – voditelj Zoran Zadro
  • Savjet za razvoj društva u cjelini (organizacijski ustroj, članstvo, razvojni programi i drugo) od 5 članova – voditelj Mato Karalić
  • Savjet za međuopćinske, međugradske, međužupanijske i međunarodne suradnje od 5 članova – voditelj David Vlajčić

Zadaća savjeta i komisije utvrđena je člankom 29. Statuta i Programom rada DCK Vukovarsko-srijemske županije.