Socijalno-humanitarne djelatnosti

Humanitarni programi Hrvatskog Crvenog križa usmjereni su na prikupljanje i podjelu materijalnih i financijskih dobara namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama, s ciljem zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba.
Osim toga, različitim socijalnim programima Hrvatski Crveni križ nastoji pružiti pomoć socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima. Na taj način ostvaruje se podrška pojedincu i njegovoj obitelji što dovodi do promjena sa svrhom unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba kao i njihovog aktivnog uključivanja u društvo.
Društva Crvenog križa na području Vukovarsko-srijemske županije provode sljedeće programe:
Cjelodnevni boravak za odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjem (Županja)
Pomoć u kući (Županja, Vinkovci)
Pučka kuhinja (Županja)
Posudionica bolesničkih pomagala (Županja, Vinkovci, Vukovar, Ilok)
Humanitarna pomoć (Županja, Vinkovci, Vukovar, Ilok)
Kampovi za socijalno ugrožene – odmor i oporavak za učenike iz socijalno ugroženih obitelji, odmor i oporavak osoba s invaliditetom (Županja, Odmaralište u Rogoznici)