Seminar iz uredskog poslovanja

U organizaciji Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije, 22. studenog 2022. godine održan je seminar iz uredskog poslovanja temeljen na Uredbi o uredskom poslovanju (NN 72/2021). Seminar je namijenjen djelatnicima društava Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije (Ilok, Vinkovci, Vukovar i Županja), a seminaru su nazočili i djelatnici GDCK Slavonski Brod.
Seminar je održan u prostorijama GDCK Vinkovci, a održala ga je tvrtka AS u upravljanju, odnosno viši arhivist gosp. Stjepan Prutki.