Odbor

Odbor DCK Vukovarsko-srijemske županije je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koja brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine.
Odbor ima 9 članova koji su na konstituirajućoj sjednici Skupštine 12. veljače 2021. godine izabrani iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine. Pored predsjednika Mate Karalića koji je po funkciji predsjednik Skupštine i Odbora, u Odbor DCK Vukovarsko-srijemske županije su izabrani: Janja Stojanović i Zoran Zadro (GDCK Županja), Marija Levanić i Branislav Tomić (GDCK Vinkovci), David Vlajčić i Vlatko Glavaš (GDCK Vukovar), Ivica Prskalo (GDCK Ilok) te Zlatko Dovhanj.